Na záver…

Ďakujeme všetkým pretekárom za účasť a veríme, že ste si odniesli pekné športové zážitky!

K dispozícii sú už výsledky z oboch dní, vrátane niekoľkých kategorií, ktoré nám vypadli z pôvodných sobotných výsledkov.

Zajtra ešte zverejníme mapy s traťami jednotlivých kategórií, nejaké straty a nálezy a postupne pribudnú aj fotky z oboch dní.