Propozície

Otvorené Majstrovstvá SR v Orientačnej cyklistike na krátkej trati (KT)
a vo voľnom výbere poradia KS (VVpKS)
Slovenský, Český pohár MTBO a Rakúsky a Maďarský pohár v MTBO
middle, Free Order – long
Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov

Technické zabezpečenie

Športový klub VAZKA Bratislava

Termín

5. – 6. 9. 2015

Centrum pretekov

Stredná odborná škola IT, Hlinícka 1, Bratislava – Krasňany, GPS: 48°11’41.3″N 17°08’17.7″E

Prezentácia

sobota  5.9. – 10:30 – 12:00 hod. v centre pretekov
nedeľa  6.9. –   8:00 –   8:30 hod. v centre pretekov

Vypísané kategórie

Majstrovské kategórie:   M17-, M20, M21E, M40, M50, W17-, W20, W21E, W40, W50
Nemajstrovské kategórie: M14-, M21A, M21B, M21C, M60, M70, W14-, W21A, W21B, W60, OpenShort /OS/, Open Long /OL/-4
Kategórie sú vhodné pre verejnosť sú OpenShort a OpenLong

Predpokladaný čas víťazov

Podľa platných Vykonávacích predpisov k súťažiam na rok 2015.

Predpis

Preteká sa podľa platných Pravidiel a súťažného poriadku MTBO.

Druh pretekov

Sobota 5.9. – krátka trať /middle/
Nedeľa 6.9.– voľný výber poradia kontrolných stanovíšť na dlhej trati (free order-long)

Štart

Sobota 5.9. – 13:00 hod. – intervalovým spôsobom
Nedeľa 6.9. –  9:30 hod. – intervalovým spôsobom

Prihlášky

Cez prihláškový systém ORIS (uveďte aj záujem o ubytovanie, škôlku …)
Sobota 5.9. – krátka trať /middle/
Nedeľa 6.9.– voľný výber poradia kontrolných stanovíšť na dlhej trati (free order-long)
1.termín: do 28.8.2015 23:59 hod.
2.termín: do 2.9.2015 23:59 hod., navýšenie vkladu 100%, neplatí pre kategórie Open

Mapa

1:15 000, e=5m, stav leto 2015

Opis terénu

klasický malokarpatský terén s množstvom ciest a chodníkov rôznej zjazdnosti

Razenie

Elektronické meranie SportIdent kompatibilné s čipmi rady 5 až 11 vrátane. Požičanie čipu uveďte v prihláške. Požičovné je 2€/deň. Za stratu čipu budeme požadovať úhradu vo výške 30€.

Ubytovanie

internát – 10€
telocvičňa – 2€
stany na školskom dvore – 2€
ďalšie možnosti  na www.megaubytovanie.sk/bratislava-raca

Stravovanie

Bufet v centre a reštauračné zariadenia v Krasňanoch a Rači

Škôlka

Stan v centre – predbežný záujem uveďte v prihláške

Parkovanie

Na školskom dvore, poplatok za osobné auto alebo karavan 2€

Úschova bicyklov

V priestoroch školy – priestor strážený elektronickým alarmom

Protesty

Písomné protesty oproti vkladu 10€ sa podávajú hlavnému rozhodcovi

Funcionári pretekov

riaditeľ pretekov – Eva Králová
hlavný rozhodca – Miroslav Lago
stavitelia tratí – Stanislava Fajtová /middle/, Peter Mlynárik /freeorder/

Štartovné
kategórie sobota – middle nedeľa – free order
M-14, W-14 2€  /56 CZK/ 2€ /56 CZK/
M-17, W-17, M-20, W-20 4€  /112 CZK/ 4€ /112 CZK/
M21-, W21-, M40-, W40- 5€ /140 CZK/ 6€ /168 CZK/
M50-, W50-, M60-, W60-, M70- 5€ /140 CZK/ 6€ /168 CZK/
Open Short 4€ /112 CZK/ 4€ /112 CZK/
Open Long 5€ /140 CZK/ 5€ /140 CZK/
Možnosti platby
  1. Prevodom v EUR na č.ú. 4130003101/3100  (Sberbank Slovensko), IBAN: SK77 3100 0000 0041 3000 3101, BIC/SWIFT: LUBASKBX
    Doklad o zaplatení predložte pri prezentácii.
  2. Prevodom v CZK na č.ú.: 1329404013/3030 (Airbank Česká republika), IBAN: CZ59 3030 0000 0013 2940 4013, BIC/SWIFT: AIRACZPP, (kurz: 1€ = 28 CZK)
    Doklad o zaplatení predložte pri prezentácii.
  3. V hotovosti v EUR na prezentácii V EUR a platí len pre zahraničných pretekárov.
Vyhlásenie výsledkov

V sobotu 5.9.2015 približne o 19:00 hod.
V nedeľu 6.9.215 približne o 13:00 hod.

Ceny

Vyhodnocujú sa prví traja jednotlivci vo všetkých vypísaných kategóriách každý deň.

Vzdialenosti

Centrum – ubytovanie 0km
Centrum – parkovanie 0km
Centrum – štart do 3km
Centrum – cieľ do 1-2km

Informácie

Eva Králová, kralova@vba.sk, +421 908 140 128

Upozornenie

Všetci štartujúci sa zúčastnia pretekov dobrovoľne a na vlastnú  zodpovednosť bez nárokov na odškodnenie pri zranení alebo úraze spôsobenom počas alebo následkom týchto pretekov.
Každý pretekár musí štartovať s prilbou pripevnenou na hlave počas celých pretekov.
Pretekárom v kategóriách M-14, W-14, M-17,W-17 a Open sa bude kontrolovať pred štartom technický stav  bicyklov.

Poznámka

Tento rok preteky MAKADO neusporiadame z kapacitných dôvodov. Aby sme mohli pripraviť kvalitné Majstrovstvá Slovenska, nebude v našich silách pripraviť aj kvalitné MAKADO. Preto si vám dovoľujeme   ponúknuť náhradu open trate v oboch disciplínach /middle a free order/ v kategóriach : Open Short a Open Long. Obe trate však budú určené iba jednotlivcom.