NOVINKY

NEWS10.5.2022  Near the competition center, there will be a possibility of parking for caravans (see map below; closer to the lake; the caravan park marked on the map is out of service). If you plan to spend the night in your caravan, please contact the operators of Gazárka recreation area at +421 905 412 568 or by e-mail: info@gazarka.eu. Toilets are nearby and you can pick up the keys for shower after registering at reception.

10.5.2022  Neďaleko centra pretekov bude možnosť státia pre karavany (zadná časť parkoviska, bližšie k jazeru; autocamping vyznačený na mapke nie je v prevádzke). Ak plánujete s karavanom prenocovať, oznámte svoj záujem prevádzkovateľom rekreačnej oblasti Gazárka na tel.č. +421 905 412 568 alebo e-mailom: info@gazarka.eu. V blízkosti je WC, po registrácii na recepcii si môžete vyzdvihnúť aj kľúče od spŕch.20.4.2022  All race documents will be published here: https://is.orienteering.sk/en/competitions/1696

20.4.2022  Všetky dokumenty k pretekom budeme zverejňovať tu: https://is.orienteering.sk/competitions/1696

20.4.2022 - Entries:

Slovak, Czech and Hungarian competitors should register via the Czech insformation system ORIS. The race has a simplified name as follows:

Entries can by created only after login to ORIS! Competitors from sport clubs that are not registered in ČSOS must create an ORIS account first.

Austrian competitors should register via https://www.oefol.at/anne/

Late entries can be sent to email prihlasky@vba.sk subject to capacity limits (valid after confirmation) and with 50% surcharge.

20.4.2022 - Pokyny pre prihlasovanie:

Slovenskí, českí a maďarskí pretekári sa prihlasujú cez český informačný systém ORIS. Preteky majú v systéme zjednodušený názov:

Prihláška na preteky sa dá vytvoriť až po prihlásení do systému ORIS! Pretekári, ktorí nie sú členmi klubu registrovaného v ČSOS si musia v systéme ORIS najprv vytvoriť užívateľský účet.

Rakúski pretekári sa prihlasujú cez https://www.oefol.at/anne/

Prihlášky po termíne na email prihlasky@vba.sk len v rámci kapacitných možností usporiadateľa (platia až po spätnom potvrdení) a za príplatok 50%.

20.4.2022  Sports club VAZKA Bratislava invites you to an international MTBO event on 28-29 May 2022 in Sastin - Gazarka (map).

The race will be classified as follows:

 • Slovak Open MTBO Championship
 • Czech MTBO Cup
 • Hungarian MTBO Cup
 • Austrian MTBO Cup
 • public race
Race classification:
 • 28 May 2022 - middle
 • 29 May 2022 - long

20.4.2022  Športový klub VAZKA Bratislava pozýva všetkých nadšencov orientačnej cyklistiky - skúsených i začiatočníkov - na medzinárodné podujatie v orientačnej cyklistike, ktoré sa koná 28. a 29. mája 2022 v Šaštíne - Gazárka (mapa).

Preteky v rámci podujatia budú hodnotené ako:

 • Otvorené Majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike (MTBO)
 • Český pohár v MTBO
 • Maďarský pohár v MTBO
 • Rakúsky pohár v MTBO
 • preteky pre verejnosť
Klasifikácia pretekov:
 • 28.5.2022 - stredná trať (middle)
 • 29.5.2022 - dlhá trať (long)