Predĺženie prihlasovania

Prihlasovanie sme predĺžili do stredy 18.6.2014