NOVINKY

NEWS


11.4.2024  Parkovanie: Priamo v areáli VVDP bude umožnené parkovať tým, ktorí budú prespávať v karavanoch a stanoch. Okrem nich je k dispozícii ešte približne 40 parkovacích miest. Ďalšie parkovanie je možné pred Kauflandom a Tescom - viď. mapka.

11.4.2024  Parking: Those sleeping in caravans and tents can park directly in the VVDP area. In addition to them, approximately 40 parking spaces are available.
Additional parking is possible in front of Kaufland and Tesco, see map.

11.4.2024  V rámci šetrenia životného prostredia vás poprosíme, aby ste si priniesli vlastné poháre. Budeme mať k dispozícii pár kusov plastových pre zábudlivcov, ale ozaj iba pár. Ďakujeme.

11.4.2024  As part of saving the environment, we kindly ask you to bring your own cups. We will have a few plastic pieces available for those who forget, but only a few. We thank you.

11.4.2024  Informácia k občerstveniu v centre pretekov:
V centre pretekov bude stánok s občerstvením - Cafe mobil -, ktorý bude ponúkať kávu, čaj, limonády, nealko, fľaškové pivo, hot dog, palacinky, belgické hranolky.
V centre pretekov bude v sobotu od 8:00 do 15:00 otvorená vinotéka.
V sobotu od 15:00 bude k dispozícii výčap pivo/nealko.
Neďaleko sa nachádza aj vietnamská reštaurácia Saigon (v nákupnom centre v Kauflande), prípadne McDonald a iné reštaurácie v obchodnom centre Molo (do 500m z centra pretekov). Reštaurácia Grünwald je vzdialená 300m z centra pretekov.

11.4.2024  Information about refreshments in the Event centre.
In the centre of the race there will be a refreshment stand - Cafe Mobil - which will offer coffee, tea, lemonade, soft drinks, bottled beer, hot dogs, pancakes, and Belgian fries.
A wine shop will be open in the race centre on Saturday from 8:00 a.m. to 3:00 p.m.
A beer/non-alcoholic tap will be available on Saturday from 15.00.
Nearby is also a Vietnamese restaurant Saigon (in the Kaufland shopping centre), or McDonald's and other restaurants in the Molo shopping centre (within 500m from the race centre). Restaurant Grünwald is 300m from the race centre.

28.2.2024  Sports club VAZKA Bratislava invites you to an international MTBO event on 13-14 April 2024 in Limbach.

The race will be classified as follows:

  • Slovak MTBO Championship
  • Czech MTBO Cup (1st and 2nd round)
  • Hungarian Cup
Race classification:
  • Saturday - long
  • Sunday - middle

28.2.2024  Športový klub VAZKA Bratislava pozýva všetkých nadšencov orientačnej cyklistiky - skúsených i začiatočníkov - na medzinárodné podujatie v orientačnej cyklistike, ktoré sa koná 13. a 14. apríla v Limbachu.

Preteky budú hodnotené ako:

  • Majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike (MTBO)
  • Český pohár v MTBO - 1. a 2. kolo
  • Maďarský pohár
Klasifikácia pretekov:
  • Sobota - dlhá trať (long)
  • Nedeľa - stredná trať (middle)