Majstrovstvá Slovenska v OC 2018

Propozície

Otvorené majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike

Český pohár v MTBO

Maďarský pohár v MTBO

preteky v orientačnej cyklistike pre širokú verejnosť

Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov

Technické zabezpečenie

ŠK VAZKA Bratislava

Webstránka

mtbo.vba.sk

Klasifikácia pretekov

Otvorené majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike na strednej trati (Middle) a vo voľnom výbere kontrolných stanovíšť (KS) na dlhej trati (Long)

Český pohár v MTBO - 1. a 2. kolo

Maďarský pohár v MTBO

Dátum

12. 5. 2018 (sobota) - stredná trať (Middle)

13. 5. 2018 (nedeľa) - voľný výber KS na dlhej trati (Free Order - Long)

Centrum pretekov

Limbach - Športová ulica, Futbalový štadión (mapa)

Prezentácia

12. 5. 2018 (sobota)

 10:30 – 12:30 hod. v centre pretekov

13. 5. 2018 (nedeľa)

 8:00 – 8:30 hod. v centre pretekov (iba pretekári ktorí neštartovali v sobotu)

Kategórie

M11, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60

W11, W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50

Open Short, Open Long

Hrubým písmom sú zvýraznené majstrovské kategórie, t.j. kategórie, v ktorých bude udelený titul “Majster / Majsterka SR v OC 2018”.

Spôsob razenia

elektronický systém SportIdent

(zapožičanie čipu: 2€ / deň, v prípade poškodenia alebo nevrátenia: 30€)

Prihlášky

do 6.5.2018 do 23:59 hod. na stránke oris.orientacnisporty.cz

Prihlášky po termíne na email prihlasky@vba.sk len v rámci kapacitných možností usporiadateľa (platia až po spätnom potvrdení) a za príplatok 50%.

Pokyny pre prihlasovanie:

Všetci pretekári sa prihlasujú cez český informačný systém ORIS. Preteky majú v systéme zjednodušený názov:

  sobota, 12.5.2018 - Český pohár MTBO - 1.kolo

  nedeľa, 13.5.2018 - Český pohár MTBO - 2.kolo

Prihláška na preteky sa dá vytvoriť až po prihlásení do systému ORIS!

Pretekári, ktorí nie sú členmi klubu registrovaného v ČSOS si musia v systéme ORIS najprv založiť užívateľský účet.

Štartovné

kategórie

stredná trať (Middle)

voľný výber (Free Order)

WM11, WM14

3 €

3 €

WM17, WM20

5 €

5 €

WM21, WM40

7 €

7 €

WM50, M60

5 €

5 €

Open Short, Open Long

5 €

5 €

Možnosti platby

1. Prevodom v EUR

    IBAN:  SK61 8330 0000 0028 0137 8686

    BIC/SWIFT:  FIOZSKBA  (Fio Banka - SK)

2. Prevodom v CZK (kurz: 1€ = 26 CZK)

    číslo účtu:  2801378686 / 2010 (Fio Banka - CZ)

    IBAN:  CZ50 2010 0000 0028 0137 8686

    BIC/SWIFT:  FIOBCZPP

3. V hotovosti na prezentácii

    platí len pre zahraničných pretekárov a možné len v EUR

Opis terénu

malokarpatský kopcovitý a vinohrady s hustou sieťou ciest a chodníkov rôznej zjazdnosti

Mapa

Grinavské jazerá 1:15000 (sobota), 1:20000 (nedeľa), formát A4, (stará mapa)

Štart 00

12. 5. 2018 (sobota)

 13:00 hod. - intervalovým spôsobom

13. 5. 2018 (nedeľa)

 10:00 hod. - intervalovým spôsobom

Vyhlásenie výsledkov

po skončení pretekov - v sobotu približne o 18:00, v nedeľu približne o 13:30

Protesty

podávajú sa hlavnému rozhodcovi za vklad 10€

Občerstvenie

nápoj v cieli

Vzdialenosti

Centrum – prezentácia    0km

Centrum – ubytovanie     0km

Centrum – parkovanie     0km

Centrum – štart                do 3km

Centrum – cieľ                 1-2km

Ubytovanie

možnosť stanovania pri futbalovom ihrisku;

ďalšie možnosti ubytovania v okolitých obciach vo vlastnej réžii

Špeciálna ponuka

V centre pretekov bude firma Eleven vo svojom stánku ponúkať športové, bežecké a orientačné potreby za zaujímavé zľavnené ceny.

Taktiež môžete navštíviť stánok Caffe Mobil s výbornou kávičkou.

Poznámky

  • Jazdite opatrne! Bezpečnosť vás aj iných je dôležitejšia ako víťazstvo v pretekoch
  • Všetci štartujú na vlastnú zodpovednosť. Osoby mladšie ako 18 rokov, musia mať písomný súhlas rodiča o tom, že môžu štartovať 
  • Všetci štartujúci cyklisti musia mať povinne cyklistickú prilbu - bez výnimky!

Kontakt

skvazka@vba.sk

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:    Eva Králová

Hlavný rozhodca:    Juraj Opršal

Stavitelia tratí:         Stanislava Ančicová (Middle)

                                Peter Mlynárik (Free Order - Long)

Web admin:             Juraj Opršal

VŠETCI ŠTARTUJÚCI SA ZÚČASTŇUJÚ PRETEKOV DOBROVOĽNE A NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, BEZ NÁROKU NA ODŠKODNÉ PRI ZRANENÍ ALEBO ÚRAZE SPÔSOBENOM POČAS ALEBO NÁSLEDKOM PRETEKOV.

P A R T N E R I   P R E T E K O V

bsk.png

Obec Limbach

SZOS logo SK.jpg

aone.png

bandur.png

eleven.png

caffe_mobil.png

vinojano.sk