Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(): End tag : expected '>' in https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ1Pfl9Fgo1z-KgCGXJ2CZ7T2935wrW9lmGqZvaxldGPe-x1ntOjTzjdzZfL990AN4EKQ04SfBTUvEN/pub?embedded=true, line: 16 in /DISK2/WWW/vba.sk/mtbo/2018/rebase_html.php on line 5 Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(): Unexpected end tag : g in https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQ1Pfl9Fgo1z-KgCGXJ2CZ7T2935wrW9lmGqZvaxldGPe-x1ntOjTzjdzZfL990AN4EKQ04SfBTUvEN/pub?embedded=true, line: 16 in /DISK2/WWW/vba.sk/mtbo/2018/rebase_html.php on line 5

Majstrovstvá Slovenska v OC 2018

Pokyny

Otvorené majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike

Český pohár v MTBO

Maďarský pohár v MTBO

preteky v orientačnej cyklistike pre širokú verejnosť

Usporiadateľ

Slovenský zväz orientačných športov

Technické zabezpečenie

ŠK VAZKA Bratislava

Webstránka

mtbo.vba.sk

Klasifikácia pretekov

Otvorené majstrovstvá Slovenska v orientačnej cyklistike na strednej trati (Middle) a vo voľnom výbere kontrolných stanovíšť (KS) na dlhej trati (Long)

Český pohár v MTBO - 1. a 2. kolo

Maďarský pohár v MTBO

Dátum a

klasifikácia pretekov

12. 5. 2018 (sobota) - stredná trať (Middle)

13. 5. 2018 (nedeľa) - voľný výber KS na dlhej trati (Free Order - Long)

Centrum pretekov

Limbach - Športová ulica, Futbalový štadión (GPS: 48.289917, 17.226833)

Doprava

Interaktívna mapa:

https://drive.google.com/open?id=13sZYzx7dWJj0x7NobcdoV_1m9VFv0MEh&usp=sharing

Parkovanie

Karavany - v samostatne vyznačenom priestore *

Ostatní - v priľahlých uliciach okolo štadióna *

* pozri mapku centra pretekov nižšie

Ubytovanie

Ubytovanie v stanoch a karavanoch možné od piatka (od 18:00) do nedele.

Cena: 5€/stan/noc resp. 10€/karavan/noc

Záujemcov o ubytovanie v piatok prosíme:

 1. napísať email na info@kovacservices.sk s uvedením predpokladaného času príchodu
 2. v piatok 15-20min pred príchodom zavolať Kataríne Kováčovej (+421 903 928 195), aby vám sprístupnila areál

Prezentácia

12. 5. 2018 (sobota)

 10:30 – 12:00 hod. v centre pretekov

13. 5. 2018 (nedeľa)

 8:00 – 9:00 hod. v centre pretekov (iba pre pretekárov, ktorí neštartovali v sobotu)

V záujme bezproblémového odbavenia na prezentácii prosíme, aby ste v prípade, že svoju platbu štartovného nenájdete zadanú na ORISe predložili potvrdenie o bankovom prevode.

Dohlášky na mieste podľa kapacitných možností organizátora.

Vzdialenosti

 

12.5. (sobota)

13.5. (nedeľa)

Centrum – prezentácia

0 km

Centrum – parkovanie

0 km

Centrum – štart

1,9 km

1 km

Cieľ – centrum  

1 km / 10 m

1,9 km / 15 m

Cesta na štart je po oba dni značená z centra pretekov modro-bielymi fáborkami.

UPOZORNENIE: Na štart a z cieľa sa ide po frekventovanej ceste, dbajte na pravidlá cestnej premávky!

Rozjazdenie je možné len na mestských komunikáciách. Platí prísny zákaz vstupu do lesa a vinohradov.

Kategórie

MW11, M14, M17, M20, M21E, M21A, M21B, M21C, M40, M50, M60

W14, W17, W20, W21E, W21A, W21B, W40, W50

Open Short, Open Long

Hrubým písmom sú zvýraznené majstrovské kategórie, t.j. kategórie, v ktorých bude udelený titul “Majster / Majsterka SR v OC 2018”.

Pre udelenie majstrovských titulov je podmienkou štart najmenej 3 pretekárov v kategórii.

Štart 00

12. 5. 2018 (sobota)

 13:00 hod.

13. 5. 2018 (nedeľa)

 10:00 hod.

Po oba dni štart intervalovým spôsobom podľa štartovej listiny.

Opis terénu

malokarpatský kopcovitý a vinohrady s hustou sieťou ciest a chodníkov rôznej zjazdnosti.

Mapa

12. 5. 2018 (sobota)

 Grinavské jazerá, 1:10 000, e=5m, formát A4,

 autori: M.Lago, P.Mlynárik

13. 5. 2018 (nedeľa)

 Grinavské jazerá, e=5m, formát A4

  - mierka 1:20000 pre kategórie M20, M21A, M21E, M40, M50 a W21E

  - mierka 1:10000 pre kategórie MW11, M14, W14 a Open Short

  - mierka 1:15000 pre všetky ostatné kategórie

 autori: M. Lago, P. Mlynárik

Stará mapa oblasti:

http://mtbo.vba.sk/2018/resources/old_map.jpg

Mapy sa odovzdávajú v cieli do odštartovania posledného pretekára.

Spôsob razenia

Elektronický systém SportIdent - kompatibilný s čipmi rady 5 až 11 a SIAC. Funkcia AIR+ nebude aktívna.

Pretekár je povinný si pred štartom vynulovať a skontrolovať čip (Clear + Check) a v cieli oraziť cieľovú SI jednotku.

V prípade poruchy elektronického raziaceho systému SportIdent orazí pretekár kontrolu pomocou klieští pripevnených k lampiónu do jedného z rezervných políčok na mape. Túto skutočnosť je povinný oznámiť v cieli rozhodcovi.

Požičané čipy odovzdajte organizátorovi ihneď po vyčítaní.

Štartové čísla

Všetci pretekári (okrem kategórií Open Short a Open Long) obdržia na prezentácii štartové čísla podľa štartovej listiny. Štartové číslo je pretekár povinný si pripevniť na bicykel tak, aby bolo čitateľné spredu.

Čísla budú odoberané v nedeľu po dojazde do cieľa. Nepoužité čísla prosím vráťte na prezentácii. Za stratu účtujeme 4€.

Technická kontrola

Pre kategórie MW11, M14, W14  bude usporiadateľ kontrolovať technický stav bicyklov na štarte.

Všetci pretekári sú povinní nosiť riadne pripevnenú prilbu na hlave počas pohybu na trati - bez výnimky! Pretekár bez prilby nebude pripustený na štart.

Minimálna šírka plášťov je 1,5’’.

Dĺžky tratí

12.5. (sobota) - Middle

13.5. (nedeľa) - Free Order

Kategória

Vzdialenosť (km)

Prevýšenie (m)

Počet KS

Vzdialenosť (km)

Prevýšenie (m)

Počet KS

vzdušne

ideálne

vzdušne

ideálne

MW11

3.0

4.1

50

8

3.2

4.5

65

10

M14

5.6

7.3

110

14

6.0

8.7

175

16

M17

9.2

12.5

220

18

11.6

17.3

415

21

M20

11.4

16.2

310

21

16.1

23.4

670

25

M21E

12.6

17.0

330

24

18.1

26.7

780

28

M21A

11.4

16.2

310

21

16.1

23.4

670

25

M21B

9.2

12.5

220

18

11.6

17.3

415

21

M21C

7.8

10.9

170

14

10.4

16.2

350

19

M40

11.1

15.4

305

19

14.0

21.2

580

22

M50

9.2

12.6

210

15

13.1

19.6

520

23

M60

7.8

10.9

170

14

10.4

16.2

350

19

W14

5.6

7.3

110

14

6.0

8.7

175

16

W17

6.6

9.1

165

14

9.2

15.0

360

17

W20

9.0

11.4

245

15

11.4

18.4

490

22

W21E

10.7

14.7

305

17

14.0

21.2

580

22

W21A

9.0

11.4

245

15

11.4

18.4

490

22

W21B

6.6

9.1

165

14

9.2

15.0

360

17

W40

7.8

10.9

170

14

10.4

16.2

350

19

W50

6.6

9.1

165

14

9.2

15.0

360

17

Open Short

5.6

7.3

110

14

6.0

8.7

175

16

Open Long

9.2

12.5

220

18

10.0

14.7

320

16

Špeciálne mapové značky

Platí prísny zákaz pohybu (na bicykli aj pešo) mimo cesty vo viniciach! Výnimkou sú trávnaté pásy a plochy zakreslené sýto-oranžovou farbou (mapová značka č.839 “Zjazdná oblasť”), na ktorých je pohyb povolený.

Takisto je zakázaný pohyb (na bicykli aj pešo) vo vyšrafovanom území, pričom zákaz platí aj pre cesty vedúce cez vyšrafované územie!

Na mape môžu byť značené úseky, ktoré vedú po single tracku s prikázaným smerom jazdy. Prikázaný smer jazdy je na mape označený šípkami.

Trať Middle (sobota)

Trať middle prechádza aj mestskou zástavbou, zvýšte opatrnosť a dodržujte pravidlá cestnej premávky.  

Kategória M21E bude mať tzv. uzlovú kontrolu, t.j. jednu kontrolu navštívi dvakrát.

Voľný výber KS (nedeľa)

 • Prvá a posledná kontrola sú povinné
 • pretekár musí po štarte ako prvú navštíviť kontrolu určenú v mape (je so štartom spojená čiarou)
 • následne musí v ľubovoľnom poradí navštíviť všetky ostatné kontroly okrem poslednej ("zberky”) a
 • až ako poslednú pred cieľom orazí “zberku” (je s cieľom spojená čiarou)
 • Trate pre MW11, M14, W14, OpenShort a OpenLong nemajú voľný výber KS

Vyčítanie čipov

V centre pretekov

Predpokladané

časy víťazov

podľa Pravidiel OC SZOŠ (čl. 10.9.) a MTBO ČSOS

Časový limit

12. 5. 2018 (sobota)

 120 minút

13. 5. 2018 (nedeľa)

 270 minút

Cieľ sa uzatvára po uplynutí časového limitu od štartu posledného pretekára.

Výsledky

Priebežné výsledky budú vyvesené v centre pretekov. Konečné výsledky budú zverejnené na stránke pretekov mtbo.vba.sk/2018 ako aj v systéme ORIS.

Vyhlásenie výsledkov

po skončení pretekov - v sobotu cca o 18:00, v nedeľu cca o 14:00

Protesty

Podávajú sa hlavnému rozhodcovi v písomnej forme za vklad 10€ a najneskôr hodinu po plánovanom uzavretí cieľa. Hlavný rozhodca následne zostaví trojčlennú Jury z osôb prítomných na pretekoch a odovzdá jej protest na prerokovanie. Rozhodnutie Jury je konečné.

Občerstvenie

V cieli regeneračný nápoj Aone.

V centre pretekov budú stánky s občerstvením ako napríklad pivo, kofola, káva, čaj, polievka, cigánska, vegetariánske jedlo, palacinky, cestovinový šalát, domáce koláče a iné.

WC, šatňa, sprchy

V centre pretekov v unimo bunke.

Pitná voda len v centre pretekov. Pri umývaní bicyklov voda nie je pitná!

Prvá pomoc

V centre pretekov bude pripravená záchranná služba so sanitkou.

Umývanie bicyklov

Na okraji horného ihriska vo vyznačenom priestore

Detská škôlka

Na vrchnom ihrisku. Otvorená v sobotu 12:30 - 16:00, v nedeľu 9:30 - 14:00. Prosíme pretekárov, aby svoje deti vyzdvihli bezprostredne po dojazdení pretekov.

Úschovňa bicyklov

Na malom oplotenom futbalovom ihrisku.

Uloženie bicyklov v sobotu medzi 17-18 hod, výdaj v nedeľu ráno medzi 8-9 hod.

Upozornenia

 • Akékoľvek porušenie pravidiel, najmä jazda mimo cesty (okrem tmavo oranžových plôch) sa trestá diskvalifikáciou!
 • V lese sú dotieravé komáre, odporúčame použitie repelentu!
 • Na cestách jazdite vpravo. Pri jazde do kopca má prednosť pretekár idúci dolu
 • Jazdite opatrne! Bezpečnosť vás aj iných je dôležitejšia ako víťazstvo
 • Všetci štartujúci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť, bez nároku na odškodné pri zranení alebo úraze

Mapka centra pretekov

Interaktívna mapa:

https://drive.google.com/open?id=13sZYzx7dWJj0x7NobcdoV_1m9VFv0MEh&usp=sharing

Kontakt

skvazka@vba.sk

Funkcionári pretekov

Riaditeľ pretekov:    Eva Králová (tel: +421 908 140 128)

Hlavný rozhodca:    Juraj Opršal (tel: +421 908 398 451)

Tajomník pretekov:  Katarína Kováčová (tel: +421 903 928 195)

Stavitelia tratí:         Stanislava Ančicová (Middle)

                                Peter Mlynárik (Free Order - Long)

Web admin:             Juraj Opršal

P A R T N E R I   P R E T E K O V

bsk.png

Obec Limbach

SZOS logo SK.jpg

aone.png

bandur.png

eleven.png

caffe_mobil.png

vinojano.sk