NOVINKY

NEWS


15.5.2018  Finally, you can experience the race in pictures, kindly provided by several photographers:)

15.5.2018  A konečne si môžete pripomenúť preteky aj prostredníctvom obrázkov, ktoré pre vás nafotili viacerí fotografi:)

14.5.2018  Pavel Stafek wrote a report (in Czech) from our event on mtbo.cz

14.5.2018  Pavel Štáfek napísal rozsiahlejší report z našich pretekov na mtbo.cz

11.5.2018  Added link to results.

11.5.2018  Pridaný odkaz na výsledky.

11.5.2018  We've published startlists for Saturday and Sunday.

11.5.2018  Zverejnili sme štartovky na sobotu aj nedeľu.

10.5.2018  Pavel Štáfek wrote a short article about the upcoming race. You can read it on mtbo.cz.

10.5.2018  Pavel Štáfek dnes uviedol naše preteky krátkym článkom na serveri mtbo.cz.

10.5.2018  We have published instructions with detailed information about the race.

10.5.2018  Zverejnili sme pokyny s detailnými informáciami ku pretekom.

9.5.2018  There is more than 220 registered orienteering bikers from four different countries for Saturday and Sunday. We look forward to all of you!

9.5.2018  K dnešnému dňu je prihlásených cez 220 orientačných cyklistov zo štyroch krajín na sobotu i nedeľu. Tešíme sa na vašu účasť!

2.5.2018  This is how it looked in the competition area last weekend:

2.5.2018  Takto to vyzeralo v teréne minulý víkend pri objazdievaní tratí:

24.4.2018

Instructions for creating entries:

All competitors create their entries in the czech information system ORIS. The race events use a simplified name:

In order to create entries you must login to ORIS!

Any competitors who are not member of a CSOS-registered club must first create a new user in ORIS.

24.4.2018

Pokyny pre prihlasovanie:

Všetci pretekári sa prihlasujú cez český informačný systém ORIS. Preteky majú v systéme zjednodušený názov:

Prihláška na preteky sa dá vytvoriť až po prihlásení do systému ORIS!

Pretekári, ktorí nie sú členmi klubu registrovaného v ČSOS si musia v systéme ORIS najprv vytvoriť užívateľský účet.

21.4.2018  We've published race information. Online entries are now open in ORIS for both Saturday and Sunday.

21.4.2018  Prihlasovanie v ORISe je otvorené na sobotu aj nedeľu.

17.4.2018  Zverejnili sme propozície, v ktorých nájdete základne informácie o pretekoch.

3.4.2018  Spustená webstránka 2018. Viac informácií o pretekoch sa dozviete z Propozícií, ktoré zverejníme čoskoro.

3.4.2018  Launched 2018 web page. You can expect more information about this MTBO race soon.